fbpx

Politica de confidentialitate

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica tuturor interactiunilor cu website-ul nostru, https://entrifyconsult.ro/, precum si altor situatii, asa cum sunt descrise in acest document. Atunci cand accesati contul dumneavoastra din platforma Entrify Consult, veti accesa pagina https://entrifyconsult.ro/, unde veti putea regasi informatii privind prelucrarea datelor in cadrul acestei platforme.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre LC G-TIME SRL, societate romana cu sediul in Municipiul Constanta, Strada Poporului, Nr. 36, Camera 4, Etaj 1, Judet Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/248/2021, avand Cod Unic de Identificare 43630980 („Societatea” sau „LC G-TIME”).

Pentru noi, Entrify Consult, securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt de o importanta semnificativa. Ca atare, vom lua toate masurile necesare si rezonabile in vederea asigurarii securitatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal, precum si in vederea prelucrarii acestora in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si exclusiv in scopurile specificate mai jos.

 

I. Date cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului nostru

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

       nume;

       adresa de e-mail;

       numar de telefon;

       alte date, in functie de fiecare formular in parte, completate de dumneavoastra;

       informatii obtinute prin utilizarea de cookie-uri;

B. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Atunci cand ne contactati, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul Entrify Consult, vom colecta datele dumneavoastra de identificare si datele de contact pentru a va putea raspunde solicitarilor. Va vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare oferirii unui raspuns la solicitarile dumneavoastra si bunei administrari a acestora.

Orice prelucrare a datelor dumneavoastra in acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra implicit, exprimat prin completarea datelor de identificare si/sau de contact in formularele de pe website sau pe care ni le oferiti in mod voluntar atunci cand ne contactati in orice alt mod.

De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice si analitice cu privire la traficul de pe website-ul nostru prin utilizarea de cookie-uri. Mai multe informatii in acest sens puteti gasi in Politica de cookie-uri.

C. Durata de stocare

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate pe durata necesara comunicarii si ulterior pentru o perioada de maxim 6 luni , cu exceptia cazului in care ati fost introdus in baza noastra de date ca urmare a stabilirii unei relatii comerciale sau daca ati optat sa primiti comunicari comerciale din partea Entrify Consult. In orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazurilor in care aceasta este necesara in temeiul unor dispozitii legale sau daca suntem altfel indreptatiti sa continuam prelucrarea. De asemenea, vom retine datele dumneavoastra personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

D. Persoane terte

In prezent, Societatea nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio persoana fizica sau juridica din exteriorul Societatii, altfel decat este mentionat in prezenta Nota de informare.

In orice caz, veti fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national, in temeiul obligatiilor noastre de conformare cu dispozitiile legale respective.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane imputernicite necesare administrarii afacerilor, de exemplu, furnizori de solutii IT. Cu toti imputernicitii vom incheia conventii de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzatoare care sa asigure ca imputernicitii isi asuma obligatii de prelucrare a datelor personale (inclusiv de stergere a acestora) in deplina conformitate cu legile aplicabile si care ofera un nivel adecvat de protectie a datelor dumneavoastra personale.

 

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul incheierii si executarii contractelor

Incheierea si executarea contractelor cu partenerii de afaceri ai Entrify Consult presupune si prelucrarea de date cu caracter personal apartinand unor reprezentanti si/sau persoane de contact din partea clientilor, partenerilor afiliati, furnizorilor etc., fara de care buna desfasurare a raporturilor contractuale nu s-ar putea realiza.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Colectam datele de identificare si datele de contact ale persoanelor fizice reprezentanti si/sau persoane de contact ale partenerilor nostri de afaceri, precum si orice alte categorii de date cu caracter personal necesare desfasurarii relatiei contractuale, in functie de specificul acesteia, dupa cum va fi cazul.

B. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Scopul prelucrarii este acela de a asigura o buna desfasurare a relatiilor contractuale, inclusiv comunicarea dintre parti, furnizarea de informatii necesare in legatura cu obiectul contractului ori cu facilitati pe care Entrify Consult le dezvolta si de care puteti beneficia ori pentru a va solicita un feedback in legatura cu modul de desfasurare a relatiilor cu Entrify Consult, in baza calitatii dvs. de partener contractual – scopuri conexe. Pentru aceasta, ne intemeiem pe interesul nostru legitim de a asigura o relatie de business cat mai facila cu dvs.

C. Durata de stocare

Vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada limitata de timp de la incetarea relatiei contractuale, care va putea fi determinata in functie de imprejurari.

D. Persoane terte

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane imputernicite necesare administrarii afacerilor, de exemplu, furnizori de solutii IT. Cu toti imputernicitii vom incheia conventii de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzatoare care sa asigure ca imputernicitii isi asuma obligatii de prelucrare a datelor personale (inclusiv de stergere a acestora) in deplina conformitate cu legile aplicabile si care ofera un nivel adecvat de protectie a datelor dumneavoastra personale.

 

III.  Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul recrutarii

Puteti aplica pentru o pozitie in cadrul Entrify Consult prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea in format fizic la sediul nostru a aplicatiei dumneavoastra, precum si prin intermediul unor agentii sau platforme de recrutare.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Colectam cel putin urmatoarele date cu caracter personal necesare in procesul de recrutare, pentru a putea evalua daca sunteti potrivit pentru o pozitie in cadrul Societatii:

       date de identificare;

       date de contact;

       date inscrise in CV-ul transmis de dumneavoastra (incluzand educatie, experienta profesionala, aptitudini, abilitati, trasaturi psihologice, orice informate pe care considerati important sa ne-o comunicati);

       rezultatele testelor de competente, aptitudini, personalitate;

       alte informatii pe care le oferiti pe parcursul interviurilor si evaluarilor (daca este cazul);

       profilul profesional determinat de agentiile de recrutare, prin utilizarea de teste de personalitate, psihologice sau de aptitudini, dupa caz.

Mai mult, in cazul programarii unui interviu sau a unei forme de evaluare la sediul nostru, veti fi inregistrat de sistemul de supraveghere video instalat in zonele supravegheate, semnalizate corespunzator.

B. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Colectam datele cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod voluntar, la momentul trimiterii candidaturii dumneavoastra, cat si ulterior, la momentul interviului si/sau al evaluarii. Va informam ca sunteti liber(a) sa decideti daca ne furnizati aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, desfasurarea procesului de recrutare, in lipsa anumitor date necesare acestui proces si solicitate de Societate, date prelucrate in vederea evaluarii si incheierii unui contract de munca, nu este posibila. De asemenea, colectam date cu caracter personal necesare recrutarii si prin intermediul unor agentii sau platforme de recrutare, in cazul in care ati fost selectat pentru angajare printr-o astfel de platforma.

Colectarea datelor cu caracter personal este limitata la ceea ce este necesar pentru desfasurarea activitatilor de recrutare. Aceste activitati legate de desfasurarea procesului de recrutare pot consta in:

       evaluarea pregatirii profesionale, experientei si a compatibilitatii generale in cadrul Societatii si pentru postul dorit;

       contactarea cu privire la aplicatia dumneavoastra, inclusiv cu privire la posturile care devin disponibile ulterior si pentru care consideram ca aveti profilul profesional potrivit;

       evidenta unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ati participat si a motivelor pentru care vi s-a adresat sau nu o oferta sau pentru care oferta a fost refuzata;

       orice alte activitati care tin de buna administrare a procesului de recrutare, daca sunt compatibile cu cele mentionate.

De asemenea, in scopul asigurarii securitatii in cadrul Societatii, supraveghem video punctele de acces in cladire si anumite spatii interne, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel ca putem prelucra si imaginile video cu dumneavoastra.

Prelucrarea datelor dumneavoastra in scopul verificarii pregatirii profesionale, experientei si a compatibilitatii generale a dumneavoastra in cadrul Societatii se realizeaza in temeiul prefigurarii incheierii unui contract, iar daca veti fi declarat respins in urma procesului de recrutare, va pastram datele pentru o perioada de 6 luni in baza interesului nostru legitim de a putea raspunde oricaror plangeri sau solicitari formulate in legatura cu desfasurarea procesului de recrutare.

De asemenea, contactarea dumneavoastra ulterioara, in calitate de candidat declarat respins, in vederea informarii cu privire la alte oportunitati de cariera din cadrul Societatii, se realizeaza doar cu consimtamantul dumneavoastra exprimat in acest sens pentru a pastra datele pentru 2 ani de zile.

C. Durata de stocare

Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada limitata de timp, pentru stabilirea acesteia luandu-se in considerare momentul finalizarii procesului de recrutare si interesul legitim al Societatii de a pastra datele candidatilor respinsi pentru eventuala solutionare a unor plangeri sau solicitari formulate. De asemenea, se va tine seama de optiunea dumneavoastra prin care va exprimati interesul, in cazul in care nu veti fi recrutat pentru postul avut in vedere, de a mai fi contactat pe viitor pentru a vi se aduce la cunostinta alte oportunitati de cariera in cadrul Societatii, caz in care va vom pastra datele pentru o perioada de 2 ani de la finalizarea procesului de recrutare. In caz contrar, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse la 6 luni de la incetarea procesului de recrutare in urma caruia ati fost declarat respins, daca nu ati solicitat expres ca datele dumneavoastra sa fie pastrate pentru o perioada mai indelungata.

In ceea ce priveste imaginile video, acestea vor fi sterse dupa cel mult 30 de zile de la inregistrarea lor, in afara cazului in care Societatea are motive intemeiate de a le pastra o perioada mai lunga de timp.

In orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazurile in care aceasta este necesara in temeiul unor dispozitii legale sau daca suntem altfel indreptatiti sa continuam prelucrarea. De asemenea, vom retine datele dumneavoastra personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

D. Persoane terte

In prezent, Societatea nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio persoana fizica sau juridica din exteriorul Societatii, altfel decat este mentionat in prezenta Nota de informare.

In orice caz, veti fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national, in temeiul obligatiilor noastre de conformare cu dispozitiile legale respective.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane imputernicite necesare transmiterii rezultatelor procesului de recrutare catre candidati, precum si administrarii proceselor organizationale ale Societatii, de exemplu, furnizori de solutii IT, inclusiv furnizori de solutii de management al contactelor. Cu toti imputernicitii vom incheia conventii de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzatoare care sa asigure ca imputernicitii isi asuma obligatii de prelucrare a datelor personale (inclusiv de stergere a acestora) in deplina conformitate cu legile aplicabile si care ofera un nivel adecvat de protectie a datelor dumneavoastra personale.

 

IV. Date cu caracter personal prelucrate in scop de marketing

 

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucram:

       nume;

       date de contact: numarul de telefon, adresa de e-mail;

       informatii colectate prin intermediul cookie-urilor;

       imagini;

       opinii cu privire la serviciile Entrify Consult.

Mai multe informatii despre colectarea si utilizarea datelor dumneavoastra prin cookie-urile puteti regasi in Politica de cookie-uri.

B. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Colectam datele cu caracter personal pe care ni le furnizati:

(i)      in mod voluntar, direct de la dumneavoastra, in contextul abonarii la comunicari comerciale sau al oferirii unor raspunsuri la sondajele noastre ori prin acceptul publicarii unui testimonial cu privire la serviciile Entrify Consult,

(ii)   din contractele incheiate cu dumneavoastra,

(iii)  din surse publice ori

(iv)  prin utilizarea unor baze de date profesionale din care faceti parte.

Veti putea fi contactat/a de catre Societate in scop de marketing, in temeiul consimtamantului dumneavoastra sau va putem trimite comunicari comerciale in cazul in care am intrat in posesia datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul unei negocieri sau odata cu plasarea unei comenzi prin intermediul website-ului nostru, in baza interesului nostru legitim de a va prezenta ulterior produse si servicii similare celor fata de care v-ati manifestat initial interesul. Atat in momentul plasarii comenzi, cat si prin fiecare mesaj e-mail in parte, veti avea posibilitatea de a va dezabona.

In cazul in care aveti calitatea de reprezentant al uneia dintre societatile cu care ne dorim sa colaboram, va putem colecta datele profesionale de contact fie din contractele incheiate cu societatea pe care o reprezentati, fie din surse publice sau utilizand baze de date profesionale, atunci cand inca nu a fost stabilita o relatie contractuala, in scopul transmiterii unei comunicari comerciale de prezentare a noastra prin e-mail si/sau de mesaje text sau va putem suna pentru a va prezenta informatii care ar putea fi de interes raportat la profilul societatii dumneavoastra. In acest sens, ne intemeiem pe interesul nostru legitim, in vederea dezvoltarii, mentinerii sau, dupa caz, stabilirii unor relatii de business. In acelasi sens, va putem transmite felicitari sau diverse materiale in contextul sarbatorilor legale sau religioase.

Ne intemeiem pe interesul nostru legitim pentru ca va contacta, in calitate de persoana de contact, in scopul de a ne raspunde la intrebari si sondaje, pentru stabilirea nivelului dumneavoastra de satisfactie, si pentru a asigura permanent imbunatatirea produselor si serviciilor oferite de Entrify Consult. De asemenea, considerăm că acesta este un scop subsecvent celui de a păstra o relație contractuala cat mai buna cu societatea dumneavoastra ai astfel de a ne imbunatati permanent produsele si serviciile pe care vi le oferim. In orice caz, rezultatele studiilor de satisfactie vor imbraca forma statistica.

Tot in baza consimtamantului dumneavoastra prelucram imaginea dumneavoastra si testimoniale pentru a le publica pe website-ul nostru, in scopul promovarii serviciilor Entrify Consult si pentru cresterea increderii in calitatea acestora.

C. Durata de stocare

Daca in orice moment decideti ca nu mai doriti sa beneficiati de comunicari comerciale din partea Societatii, noi vom respecta decizia dumneavoastra si nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale in acest scop.

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate in scop de marketing vor fi stocate pe o perioada de timp de 2 ani, sau, in cazul in care nu sunteti de acord cu primirea mesajelor comerciale, pana la momentul retragerii consimtamantului, atunci cand prelucrarea se efectueaza pe baza consimtamantului dumneavoastra. La expirarea perioadei de 2 ani, va putem solicita din nou consimtamantul pentru a va putea transmite in continuare astfel de mesaje.

In ceea ce priveste efectuarea unor sondaje, atunci cand acestea contin date cu caracter personal, vom pastra aceste date pe durata existentei raporturile contractuale intre noi si societatea pe care o reprezentati.

Imaginea dumneavoastra si testimonialul vor fi pastrate pe website-ul nostru pentru o perioada de 2 ani de la momentul la care v-ati dat acordul pentru aceasta prelucrare. Totusi, daca va retrageti consimtamantul, vom retrage aceste date de pe website si le vom elimina din baza noastra de date.

In orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazurile in care aceasta este necesara in temeiul unor dispozitii legale sau daca suntem altfel indreptatiti sa continuam prelucrarea. De asemenea, vom retine datele dumneavoastra personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

D. Persoane terte

In vederea desfasurarii activitatilor de marketing mai sus mentionate, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate in numele nostru de catre agentii de marketing, servicii de curierat, servicii de cercetare de piata, precum si alte societati similare, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite fata de Societate. Cu aceste societati Entrify Consult incheie un acord privind prelucrarea datelor care asigura prelucrarea datelor dumneavoastra in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

In orice caz, veti fi informat cu privire la orice alt transfer al datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national, in temeiul obligatiilor noastre de conformare cu dispozitiile legale respective.

 

V. Date cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor Entrify Consult

 

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

       Date de identificare;

       Date de contact;

       CNP;

       Numele de utilizator si parola;

      

B. Cum colectam datele cu caracter personal

Colectam datele cu caracter personal pe care ni le furnizati, necesare in vederea prestarii serviciilor de consultanta sau a altor servicii Entrify Consult. De asemenea, in vederea unei bune desfasurari a acestora, vom prelucra si orice alte date pe care ni le puneti la dispozitie in acest scop.

 

C. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Colectarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este strict limitata la:

            i.    Prestarea serviciilor Entrify Consult de care beneficiati;

Astfel, prelucram numele dumneavoastra, datele de contact, CNP-ul, in vederea prestarii serviciilor Entrify Consult de care beneficiati.

D. Durata de stocare

Datele cu caracter personal vor fi stocate atat timp cat beneficiati de serviciile Entrify Consult, precum si pentru o perioada ulterioara, in cazul in care este necesar, pentru solutionarea unor eventuale plangeri sau solicitari formulate.

In orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazurile in care aceasta este necesara in temeiul unor dispozitii legale sau daca suntem altfel indreptatiti sa continuam prelucrarea. De asemenea, vom retine datele dumneavoastra personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

E. Persoane terte

In prezent, Societatea nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio persoana fizica sau juridica din exteriorul Societatii, altfel decat a fost mentionat in prezenta Nota de informare. Cu toate acestea, afiliatii nostri pot avea acces la o serie de date cu caracter personal care va apartin, in scopul unei bune executari a serviciilor Entrify Consult.

In orice caz, veti fi informat cu privire la orice transfer al datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national, in temeiul obligatiilor noastre de conformare cu dispozitiile legale respective.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Deoarece securitatea, integritatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate masurile organizatorice si tehnice considerate necesare in acest sens.

Daca descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezinta un risc pentru drepturile si libertatile dumneavoastra vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) in termen de 72 de ore. Veti fi, de asemenea, informat(a) personal cu privire la incidentul de securitate daca acesta este de natura sa prezinte un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra.

 

Drepturile dumneavoastra

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

i. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveti dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza.

ii. Dreptul de a obtine rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum si stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, spre exemplu, in cazul in care prelucrarea nu este necesara sau este nelegala sau atunci cand va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ati consimtit.

Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul cu privire la acele activitati de prelucrare intemeiate pe consimtamantul dumneavoastra, retragere ce poate fi exprimata oricand si care conduce la eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal din baza noastra de date in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile. Cu privire la acele date cu caracter personal colectate in temeiul unei obligatii legale sau in temeiul unui interes legitim al Societatii, retragerea consimtamantului nu produce niciun efect.

iii. Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal.  In situatiile prevazute de lege, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.

iv. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti solicita transmiterea, fie catre dumneavoastra, fie catre un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza cu privire la dumneavoastra, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe executarea unui contract pe care l-ati incheiat cu Societatea.

v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti exercita acest drept in legatura cu datele cu caracter personal prelucrate de Societate, pe baza intereselor sale legitime, in cazul in care drepturile dumneavoastra prevaleaza asupra intereselor Societatii.

In plus, aveti dreptul absolut de a va opune in ceea ce priveste prelucrarile realizate de Societate in scop de marketing direct.

 

Exercitati-va drepturile

Daca aveti orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau daca doriti sa ne adresati vreo solicitare responsabilului Entrify Consult cu protectia datelor, precum si sa va exercitati oricare din drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta la adresa noastra, Strada Mircea Vulcănescu 49, București 010164, la numarul de telefon +40 726 802 536 sau puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail office@entrify.ro. Fiecare solicitare va fi analizata in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de o luna.

In cazul in care considerati ca nu am solutionat toate cererile dumneavoastra sau sunteti nemultumit/a de raspunsurile noastre, puteti formula o plangere catre ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere va va informa cu privire la stadiul si la solutia plangerii, intr-o perioada rezonabila de timp.

De asemenea, puteti sa va adresati si in mod direct in fata instantelor de judecata competente.

 

Modificari ale Notei de informare

Daca ne decidem sa modificam prezenta nota de informare, vom publica o noua versiune pe website-ul nostru, care o va inlocui pe aceasta.

Va multumim ca ne-ati incredintat datele dumneavoastra personale si ca ne-ati acordat timpul necesar pentru a citi nota noastra de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugam nu ezitati sa ne contactati, daca aveti orice alte nelamuriri cu privire la datele dumneavoastra personale si modul in care le prelucram.